Asas-Asas Hukum Islam

Pengertian Asas Hukum Islam

Asas hukum Islam adalah landasan yang menjadi pijakan hukum Islam. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur’an dan hadis atau sunnah Nabi Muhammad saw baik yang bersifat rinci maupun yang masih bersifat global atau umum.

Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Manusia yang dimaksud adalah ulama yang berkompeten untuk memahami asas-asas hukum Islam baik yang tersurat maupun yang tersirat yang sudah ditentu atas pemahaman terhadap sumber hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan hadis.

Asas-asas hukum Islam meliputi asas-asas umum hukum Islam, asas-asas hukum pidana Islam, asas-asas hukum perdata Islam, dan sebagainya. Asas umum maksudnya asas-asas hukum yang mencakup segala bidang dan lapangan hukum Islam. Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum Islam yang mencakup bidang pidana Islam. Asas hukum perdata Islam adalah asas-asas hukum Islam yang mencakup bidang perdata Islam.


(Islam Cendekia/Lismanto)

0 Response to "Asas-Asas Hukum Islam"

Post a Comment