Asas-asas Umum dalam Hukum Islam

Asas-asas umum hukum Islam adalah asas-asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu meliputi:

Asas keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang paling penting dan substantif, serta mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Sebetulnya bukan hanya hukum Islam, sejatinya hukum adalah menjunjung tinggi keadilan karena keadilan adalah tujuan akhir daripada sebuah hukum.

Allah menyebut kata “keadilan” sebanyak lebih dari 1.000 kali dalam Al-Qur’an. Hal tersebut mengingatkan kepada kita betapa pentingnya menegakkan keadilan di atas segalanya, terutama dalam menegakkan hukum.

Salah satu ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan adalah Surat Shadd ayat 26: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Hakim wajib hukumnya menegakkan keadilan

Allah dengan sangat jelas memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, seadil-adilnya tanpa memandang stratifikasi sosial, baik kedudukan atau jabatan, asal-asul, termasuk mengenai keyakinan pencari keadilan. Semuanya harus ditegakkan berdasarkan keadilan.

Al-Qur’an dalam surat An-Nisaa’ ayat 135 menjelaskan: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (red: tergugat/terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Pada dasarnya, Allah mengharuskan agar umat manusia terutama penegak hukum yang mewakili Allah di bumi wajib menjunjung tinggi keadilan. Asas keadilan adalah asas prinsip, asas dasar yang harus ditegakkan di atas segalanya.


(Lismanto/Islam Cendekia)

0 Response to "Asas-asas Umum dalam Hukum Islam"

Post a Comment